Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Η/Υ για άνεργους

Εκπαίδευση μέσα σε 100 ώρες και πιστοποίηση μαζί με εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 500 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, αναξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα λάβουν οι δικαιούχοι με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής για το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr ή στο 801 11 33 533. Για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, Αριθμός Δελτίου Ανεργίας και IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας.
(© ipop.gr)

1 σχόλιο: