Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Πως να πάρετε άτοκο δάνειο

Πώς να πάρετε άτοκο δάνειο και να το εξοφλήσετε σε τέσσερα χρόνια Εως τις 20 Μαίου, θα πρέπει να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους οι τράπεζες που θα αναλάβουν να χορηγήσουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμη και άτοκα δάνεια που θα τις βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά τους. Αμέσως μετά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταφύγουν στα τραπεζικά γκισέ και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.Δείτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται δάνεια ακόμη και άτοκα, σε ποιο ύψος μπορούν να φτάσουν τα δάνεια αυτά αλλά και ποιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Το συνολικό έργο της δράσης που χρηματοδοτεί το ΕΤΕΑΝ με 80 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια θα χορηγηθούν για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές ενώ ειδικά για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων, τα δάνεια θα είναι άτοκα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των δανείων είναι τα εξής:
1. Τα δάνεια θα είναι επενδυτικού σκοπού ή και κεφάλαια κίνησης
2. Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών ενώ το υπόλοιπο θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν την εκταμίευση
3. Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων θα δίδεται πλήρης επιδότηση επιτοκίου
4. Η πλήρης επιδότηση επιτοκίου ισχύει και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νήσο της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων
5. Το ύψος δανείου μπορεί να είναι από €10.000 και έως €30.000.
6. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα μίας μόνο έγκρισης για δάνειο από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.Δηλαδή κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει ένα δάνειο συνολικού ύψους έως τις €30.000.
7. Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη με δόσεις που θα συμφωνούνται με την by Browse to Save" style="text-decoration: underline;">Τράπεζα και εκτοκιστική περίοδο την 30/6& 31/12 εκάστου έτους
8. Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου
9. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτικό επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο για την αίτηση για δανειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα χρηματοδοτούνται
10. Θα λαμβάνεται ως εξασφάλιση προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του

 http://www.seleo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου