Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

ΔΕΗ: Ετοιμάζει «ξεσκαρτάρισμα» πελατολογίου


Για «ξεσκαρτάρισμα» του πελατολογίου της ετοιμάζεται η ΔΕΗ, ενόψει των ευρύτερων αλλαγών που επίκεινται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο σε ρυθμιστικό επίπεδο (αλλαγή μοντέλου), όσο και με το σπάσιμο της ΔΕΗ που προβλέπει μεταβίβαση στη «μικρή ΔΕΗ» του 30% των υφιστάμενων πελατών.
Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει με τη χαρτογράφηση των επιμέρους κατηγοριών των καταναλωτών. Αυτή δεν θα γίνει απλώς με βάση την τάση σύνδεσης (υψηλή, μέση, χαμηλή), αλλά με βάση τα εμπορικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Έτσι η ΔΕΗ θα ομαδοποιήσει τις επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών, ώστε να γίνει δυνατή η ταξινόμηση κάθε τμήματος με κριτήριο το κατά πόσο είναι επιθυμητή η διατήρηση και εξυπηρέτησή τους. Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν τμήμα μελέτης την οποία θα αναθέσει η ΔΕΗ σε εξωτερικό συνεργάτη, εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη ενιαίου μοντέλου κατάρτισης τιμολογιακής στρατηγικής και επί μέρους τιμολογιακών πολιτικών, για λογαριασμό της γενικής διεύθυνσης εμπορίας της επιχείρησης. Η προετοιμασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη από τη ΔΕΗ, μετά την πλήρη απελευθέρωση όλων των τιμολογίων, τα οποία τυπικά από την 1η Ιουλίου έχουν πάψει να είναι ρυθμιζόμενα, ενώ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί έναντι της ΕΕ, θα πρέπει να αντανακλούν το πραγματικό του κόστος. Επιπλέον, οι αναμενόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις για μετάβαση στο target model τις οποίες επεξεργάζεται η ΡΑΕ, σε συνδυασμό με το σχεδιαζόμενο σπάσιμο της ΔΕΗ με τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ», εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά τη δραστηριότητα εμπορίας. Με δεδομένο ότι στη «μικρή ΔΕΗ» θα μεταφερθεί, εκτός από το 30% της παραγωγικής υποδομής και αντίστοιχο ποσοστό του πελατολογίου της επιχείρησης, η διοίκηση με την χαρτογράφηση των καταναλωτών, θέλει να γνωρίζει την αξία που προσφέρει κάθε ομάδα καταναλωτών και ποια η τιμολογιακή στρατηγική που θα ακολουθήσει.
Ο ρόλος του συμβούλου
Όπως επισημαίνει η ίδια η ΔΕΗ στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή συμβούλου, «Η προετοιμασία αυτή θα εκφρασθεί μέσω της εφαρμογής μίας συνολικής δράσης που θα υποστηρίξει την κατάρτιση μίας τιμολογιακής στρατηγικής βασισμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς και των πελατειακών τμημάτων που διαμορφώνονται σε αυτήν καθώς και την ανάπτυξη εξειδικευμένων τιμολογιακών πολιτικών για την προσέγγιση κάθε πελατειακού τμήματος. Απώτερο σκοπό της προσπάθειας αυτής αποτελεί η μεγιστοποίηση της αξίας των τμημάτων αυτών για την Επιχείρηση υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών και λοιπών παρεμβάσεων που δρομολογούνται για την πλήρη αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς ενέργειας».
Επιπλέον, στόχος της ανάλυσης που αναλαμβάνει ο σύμβουλος της ΔΕΗ, «θα είναι να προσδιοριστεί η αξία για την Επιχείρηση και το προφίλ του κάθε πελατειακού τμήματος βάσει των ειδοποιών εμπορικών χαρακτηριστικών του, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταξινόμηση κάθε τμήματος σύμφωνα με το κατά πόσο είναι επιθυμητή η διατήρηση και εξυπηρέτησή τους». Έτσι ο σύμβουλος της ΔΕΗ, θα πρέπει, σύμφωνα με την προκήρυξη, να αναγνωρίσει, αξιολογήσει και ταξινομήσει τα πελατειακά τμήματα «σύμφωνα με συγκεκριμένες διαστάσεις-κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και να προσδιορίσει τα δυνητικά μη επιθυμητά τμήματα.»
Με πιο απλά λόγια η προετοιμασία αυτή σημαίνει ότι όταν και εφόσον φτάσει η ώρα να μεταβιβάσει η ΔΕΗ το πελατολόγιό της στη μικρή ΔΕΗ, να γνωρίζει ποιους καταναλωτές αξίζει τον κόπο να κρατήσει η ίδια και ποιους να... ξαποστείλει στη «μικρή ΔΕΗ», ή τουλάχιστον να έχει στα χέρια της πραγματικά δεδομένα για το καταναλωτικό προφίλ των πελατών της, προκειμένου να διαπραγματευτεί.
Τώρα το αν ο υποψήφιος επενδυτής της «μικρής ΔΕΗ» θα δεχτεί να πληρώσει για τους κατιμάδες, ενώ η «μεγάλη ΔΕΗ» θα κρατήσει τα φιλέτα του πελατολογίου, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
(Μ. Καϊταντζίδης, Euro2day)inews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου