Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας


                   Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σ.σ.ε.), που συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών (ή εργοδότη), καθορίζονται οι όροι εργασίας. Με τις σ.σ.ε. εξομοιώνονται και οι διαιτητικές αποφάσεις. Οι σ.σ.ε. διακρίνονται σε: εθνικές γενικές, κλαδικές, επιχειρησιακές, εθνικές ομοιοεπαγγελματικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές.

Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας και ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας


Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/sse/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου